Nordic co-operation
Sofia Nyström
TemaNord
Utvärdering av Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande 2015–2016
(2016)
http://dx.doi.org/10.6027/TN2016-544


10.6027/TN2016-544 is available from two sources:

Access via the NordPub repository

Access via Norden iLibrary